yamahacs2c 发表于 2017-2-14 21:29:52

太有用了,收藏了,谢谢老师

阿拉蕾 发表于 2017-2-15 22:11:39

阿拉蕾 发表于 2017-2-15 22:13:08

阿阿阿阿阿酱酱 发表于 2017-2-17 13:27:34

感觉这个很不错,!!!!!!

smq1981 发表于 2017-2-20 13:39:05

zpshencn 发表于 2015-11-18 10:33 static/image/common/back.gif
例八:线谱、简谱高低音点音位对照表

非常好用,非常好用非常好用

865345750 发表于 2017-2-23 21:43:18

6666666666666666666666666666666666

jomosa 发表于 2017-2-24 09:41:59

回复是为了要风币,给我多来点风币。

Arwen 发表于 2017-2-24 10:45:03

zpshencn 发表于 2015-11-18 10:23 static/image/common/back.gif
例二:人声各声部音域在钢琴和谱表上的位置

好文章,学习了。唱美声还需要胸腔共鸣

a123456799 发表于 2017-2-27 20:26:53

zpshencn 发表于 2015-11-18 10:33 static/image/common/back.gif
例八:线谱、简谱高低音点音位对照表

学习了!赞一个!!!!:)

阿玛尼 发表于 2017-2-28 00:20:21

赞赞赞,感觉这个平台很好。
页: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30
查看完整版本: 趣味谱谱风—— 探索与实践